BLOG 1 t/m 42 in 2020 (opeenvolgend)BLOG 42: 26 december 2020  - KERST 2020 - 

 

Dit jaar vieren we Kerst met een klein gezelschap.
En over een paar dagen 'Oud naar Nieuw' zonder legaal vuurwerk. Op Nieuwjaarsdag ligt er een bewogen jaar achter ons. Want door de Corona pandemie is er veel in beweging gezet. Voor sommigen betekent dit het einde van hun onderneming en voor anderen het ontwikkelen èn realiseren van nieuwe plannen.

 

Een ding is zeker, het afgelopen jaar laat niemand onberoerd. Of dit op de langere termijn nog gevolgen zal hebben weten we nu nog niet. Des te belangrijker om naar elkaar te blijven omzien!

Als mensen ander gedrag vertonen kan er professionele hulp nodig zijn. Niet iedereen is in staat om zelf aan de bel te trekken. Niet iedereen heeft van zichzelf in de gaten dat er meer aan de hand is dan een beetje moe of lusteloos zijn. 

Daarom wens ik jou en je dierbaren toe dat er naar jou wordt omgekeken en dat ook jij naar anderen omkijkt.  

 

'Omzien naar elkaar, kleine moeite, groot gebaar!'

 


BLOG 41: 19 december 2020 - GLIMLACHEN - 

  

Met enige regelmaat horen vrienden mij roepen: 'Gooi het in de kosmos dan zal je de hulp krijgen die je nodig hebt.'
Onder hulp kun je van alles verstaan: een persoon die op je pad komt, iets dat je leest en dat je raakt, iets dat je ziet in je omgeving of in de natuur etc.  Het is mijn overtuiging dat het de kunst is om de 'signalen van de kosmos' serieus te nemen en op waarde te schatten.  'Toeval bestaat niet' zei een neef ooit, met gelijk erachteraan  'Het valt je toe'.

 

Van een collega kreeg ik deze week bijgaand 'Doosje met een glimlach'. Hoe wonderlijk omdat ik haar net daarvoor vertelde dat ik vroeger bij de padvinderij kabouter Glimlach werd genoemd!

Dit cadeautje viel me toe en ik voeg het bij mijn arsenaal aan kaartendoosjes in de praktijk. 

 

Een Glimlach op je gezicht opent dat van anderen. Met een glimlach de telefoon opnemen draagt bij aan ontspanning tijdens het gesprek dat gevoerd wordt. En het schijnt zelfs zo te zijn dat een 'fake' glimlach op je gezicht ervoor zorgt dat er positieve hormonen worden aangemaakt.

Als je een kaartje uit dit doosje pakt dan kunnen de POSITIEVE woorden voor positieve gedachten, positieve energie en een blij gevoel zorgen.  Dat wil jij vast ook wel. (www.give-x.com)


BLOG 40: 12 december 2020  - ALLEEN - 

 

Als het er op aan komt ben je, in mijn optiek, meestal op jezelf aangewezen. Je kunt een grote kennissen- en vriendenkring hebben en je toch alleen voelen omdat je binnen die kring niet ECHT jezelf (authentiek) kunt zijn. 

 

Gek genoeg roepen 'feestdagen' in het algemeen vaak het gevoel op dat iemand die alleen woont of alleen leeft (bewust of niet bewust) 'zielig' is. Maar is dat wel zo?

 

Hoeveel mensen durven ervoor te kiezen, vanuit een oprecht gevoel en behoefte om 'All één' te zijn, toch de voorkeur te geven aan alleen zijn? Hoe fijn kan het zijn als je in geen enkel opzicht je hoeft aan te passen. Je precies datgene kunt doen of laten wat jij wilt en hoe je het wilt.

 

Met enige regelmaat hoor ik mensen zeggen 'we moeten weer dit of dat omdat het traditie is, maar veel liever......'  Als meer mensen eerlijk zouden durven  zijn tegen zichzelf en naar anderen  toe, dan  kan ik me zo voorstellen dat de feestdagen er voor veel mensen heel anders uitzien. Met de huidige lockdown worden tradities in ieder geval doorbroken. Volgend jaar wordt hierdoor misschien weer keuzevrijheid ervaren door de volwassenen onder ons. 
Foto: 2009 Kunstwerk 'Het kind, de volwassene en de oudere',  in 2009 laten maken door Baldi Dekker uit Oostwoud 

 


BLOG 39: 05 december 2020 - STILSTAAN - 

 

'Stilstaan' is het tegenovergestelde van voortbewegen lees ik op internet. Maar is dat wel zo? Stilstaan vergt geconcentreerdheid en een bepaalde inspanning om in je centrum (gecentreerd) te blijven. 

 

Door letterlijk of figuurlijk stil te staan komt er mijn inziens  juist van alles in beweging. Je wordt je bewust van je gedachten en gevoelens en stilstaan brengt je bewuster in contact met je lijf. 

Lang voordat we ons bewust zijn van wat ons ‘beweegt’, heeft ons lijf al allerlei signalen aangegeven. En zolang we nog steeds in de vierde versnelling ons leven (be)leven en we onze signalen niet serieus nemen, zullen deze vaak sterker worden.

 

Onbewust weten we vaak wel wat goed voor ons is. Daarbij stil staan vraagt moed. De angst voor afwijzing door de omgeving, als we voor onszelf kiezen, kan de boventoon voeren waardoor we geen beslissing nemen. Feitelijk wijzen we dan onze eigen signalen, die vragen om gehoord te worden, af. Pas als je even stilstaat ben je in staat om weer nieuwe keuzes te maken en nieuwe wegen te verkennen die wellicht beter bij jou passen. 

Foto: 2009 Kunstwerk 'Het kind, de volwassene en de oudere',  laten maken door Baldi Dekker uit Oostwoud 


BLOG 38: 28 november 2020 - LVNT - 

 

Op 27 november 2020 waren de leden van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) voor het laatst online bij elkaar tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Met ingang van 1 januari 2021 wordt de BvK opgeheven en gaan een groot aantal BvK leden over naar LVNT.

Om een en ander geruisloos te laten plaatsvinden ben ik nu al bezig met het aanpassen van diverse formulieren en de website. LVNT is de afkorting van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten en is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt.

 

Binnen het LVNT zijn therapeuten met meer dan 25 verschillende werkvormen aangesloten. Wat deze werkvormen verbindt is dat de LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

 

 


BLOG 37: 21 november 2020 - ARMACTIVERING - 

 

Hou houd jij je pen of potlood vast? Ontspannen of gespannen? En hoe voelen je handen, armen en schouders als je schrijft? 

 

De armactiverings oefening kan staand, zittend of liggend worden uitgevoerd. Houd één arm langs je oor en houd de gestrekte arm met de hand van de andere arm ter hoogte van het oor vast en duw de arm van het oor af terwijl je uitademt. Adem weer en en duw de arm in de andere drie richtingen: naar het hoofd toe, naar voren en naar achteren. Doe hetzelfde met de andere arm. Schud je schouders na afloop los en draai de schouderkop voorzichtig naar voren en naar achteren. Ervaar het verschil en klopt het dat je nu meer ontspanning ervaart om je pen vast te houden? En  is er een verandering in de ontspanning van het bovenlichaam waar te nemen? 


BLOG 36: 14 november 2020 - THE ESSENTIAL TOOL - 

 

Begin november had ik het geluk dat ik de vervolgmodule van Brain Gym, 'The essential Tool' life kon volgen met nog enkele medestudenten. Twee hele dagen bezig zijn met het tekenen van liggende achten, in een geventileerde ruimte met extra warme kleding en mondkapjes op als we ons verplaatsten. We hadden zelfs  3 keer online contact met de ontwikkelaar van dit gedachtengoed Terry Webb. 
https://za.linkedin.com/in/terry-webb-39875ab

 

The essential tool bestaat o.a. uit het tekenen van een liggende acht met in gedachten een bepaald thema of doelstelling.

Heel bijzonder wat je vervolgens kunt aflezen aan de getekende liggende acht. Ik vraag me dan altijd af hoe iemand op het idee komt om hier onderzoek naar te doen en op basis van duizenden 'achten' uiteindelijk patronen gaat zien en hier conclusies aan kan verbinden.

 

In het nieuwe jaar wil ik graag belangstellenden uitnodigen om hier eens mee aan de slag te gaan. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn laat het me weten via het contactformulier. Dan kan ik je te zijner tijd benaderen. 


BLOG 35: 7 november 2020  KERAMIEK / AARDE ELEMENT

 

De foto toont een prachtige keramische pot die ik in februari dit jaar van vriendin Petra ontving voor mijn verjaardag. 

Keramiek heeft alle 'vijf elementen' in zich: AARDE (klei), METAAL (de glazuren), WATER om het te kunnen bewerken, HOUT om het te kunnen bakken middels het VUUR. 

 

 

Keramiekstudio Genemans – Pottenbakken en handvormen in Tiel maakt nog veel meer mooie grote en kleine objecten. Allemaal unica's! 

 

In deze tijd waarin we minder geld uitgeven aan vakanties, uit eten gaan etcetera zou je kunnen overwegen om jezelf of een ander een plezier te doen met een mooi object van Petra Genemans. 

 

Hiermee heb je altijd de 'vijf elementen' om je heen. 


BLOG 34: 31 oktober 2020  - ENERGIEBALANS - 

 

Kinesiologie richt zich op het herstellen van de Energiebalans. Maar wat is dat eigenlijk? Ons leven bestaat uit activiteiten die ons energie opleveren (energiegevers) en activiteiten die energie kosten (energievreters).

 

Zolang de energiegevers in de meerderheid zijn ten opzichte van de energievreters voelen we ons over het algemeen, blij, tevreden, sterk, opgewassen tegen de eisen die wij aan onszelf stellen en die anderen aan ons stellen en evenwichtig. Al dansend  en soms laverend zijn we in staat om ons evenwicht te bewaren.

Foto: De foto  heb ik in april 2004 genomen in een prachtige galerie in Brugge.
Helaas weet ik niet meer wie dit prachtige kunstwerk  gemaakt heeft.

 

Ieder mens ervaart op een andere manier wat energie oplevert of energie kost. Dit hangt o.a. af van je persoonlijkheid (introvert of extravert), je opleidingsniveau, persoonlijke interesses, vaardigheden en competenties.

 

Sta eens stil bij wat jou 'beweegt' om een goede balans te realiseren: beweeg je voldoende, eet je gezond, heb je voldoende ontspanning, ervaar je letterlijk voldoende frisse lucht, zijn er sociale contacten in of buitenshuis waarbij jij jezelf kunt zijn en ook naast de positieve ervaringen jouw zorgen kunt/mag delen en slaap je voldoende uren zonder onderbreking. Zijn er zaken die wat meer positieve aandacht behoeven? Wat kan jou helpen om deze positieve aandacht ook te geven?

 

Zeker in deze tijd is bovenstaande niet vanzelfsprekend. Vandaag las ik dat Chiropractors alarm slaan omdat er een explosieve stijging van rugklachten wordt geconstateerd. We zitten letterlijk teveel en bewegen veel te weinig. In Nederland zouden ongeveer 2 miljoen mensen last hebben van rug- en nekpijn. Mogelijk heeft dit ook te maken met het aantal maanden dat heel veel mensen nu thuis aan het werk zijn op een niet ergonomische wijze.  Als je een dubbel A4 wilt ontvangen met daarin 21 tips voor een optimale computerwerkplek, mail dan naar info@key4balance.nl en ik stuur je dit A4. Voorkomen van klachten is voor ons allemaal het allerfijnst. 


BLOG 33: 24 oktober 2020 - BALANS OEFENINGEN -

 

Vandaag ontving ik een link om een gratis E-book te downloaden. Dit E-book is geschreven door Marjolein Hermans en Annabelle Rijntjes en biedt achtergrond informatie over kinesiologie en een aantal leuke oefeningen om jezelf in balans te brengen.

 

Bij het Welkin Kinesiologie College kun je terecht voor een beroepsopleiding Kinesiologie en o.a.  in 3 jaar opgeleid worden tot Psychosomatisch kinesioloog.  Daarnaast biedt Welkin ook de mogelijkheid om een jaaropleiding of nascholingsdagen te volgen.

 

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die wel eens hebben gehoord van Touch for Health of kinesiologie. Helaas zijn er ook nog heel veel mensen die hier nog nooit van hebben gehoord.
Door het delen van bovenstaande informatie kun jij ook meer te weten komen over het mooie vak van Kinesioloog. 

 

John F. Thie, Amerikaanse Chiropractor, had lang geleden de droom dat in elk werelddeel, elk land, elke stad of dorp, elke straat en elk gezin iemand zou zijn die op de hoogte was van de mogelijkheden van Touch for Health. Zijn zoon Matthew Thie zet zijn werk om dit te realiseren nog steeds voort. 

 

Het is mijn droom dat iedereen die zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor het verbeteren van zijn gezondheid, de weg naar een kinesioloog weet te vinden of wellicht besluit om zich in deze complementaire  natuurgeneeskundige stroming verder te verdiepen of te bekwamen. Daarnaast droom ik ervan dat de reguliere- en complementaire zorg elkaar steeds vaker zullen vinden en dat ook in de Geneeskunde opleiding hier meer aandacht voor komt.


Ga naar https://welkinkinesologiecollege.nl/over-welkin-kinesiologie-college als ook jij dit gratis E-book wilt ontvangen.  BLOG 32: 17 oktober 2020 - CHEMIE - 

 

Dit weekend de laatste bloemen geoogst voor een heerlijke kruidenboter: daarin o.a. driekleurig viooltje, gele en oranje Oost-Indische Kers, oregano, komkommerkruid (wit/blauw) goudsbloem (geel/oranje), peterselie, tijm, dille knopjes, de witte bloemknopjes van Chinese bieslook, heel fijn gesneden sjalot en als je het lekker vindt een geperst teentje knoflook. Alle kruiden en bloemetjes naar wens fijn of grof knippen en rustig door de boter roeren.
De massa kan op huishoudfolie in kleinere rolletjes worden gedraaid als een toffee zodat je straks met Kerst mooi gekleurde kruidenboter uit de vriezer kunt halen.

 

Voor mij is de HERFST sowieso een tijd om nog lekker veel in te maken. De heerlijk geurende kweeperen zijn goed voor een mooie portie membrillo en kweepeergelei.

Eigenlijk een gek idee dat je kweepeergelei realiseert door de klokhuizen en de schillen lang te koken waardoor er zoveel mogelijk pectine ontstaat en er relatief weinig suiker en pectine aan toegevoegd hoeft te worden.

 

Wat heeft dit met Kinesiologie te maken?  Binnen de kinesiologie werk ik met 4 pijlers: Structuur, Chemie, Emotie en Electro Magnetisch.  Uiteraard valt bovenstaande info onder de pijler CHEMIE

 

Mijn uitgangspunt is dat je mag genieten van wat je eet. En als je eet, eet dan met aandacht. Kijk eens bewust naar de kleur, ruik de geur, proef de textuur in je mond en neem de tijd om bewust je lichaam te voeden. Dit zal zeker ook een positief effect hebben op de geest. En waar lichaam en geest in balans is, ontstaat Vreugde met jezelf en de mensen om je heen.  Zorg daarom zoveel mogelijk voor kwalitatief gezonde producten die je als het kan ook zoveel mogelijk zelf maakt zodat je weet wat er in zit.  


BLOG 31: 10 oktober 2020 - VREUGDE -

 

Verheug je wanneer je VREUGDE ervaart!

In de afgelopen week kreeg ik via een webinar van de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), waar ik lid van ben en 'Het boek van VREUGDE' van de Dalai Lama en Desmond Tutu, veel informatie aangereikt over het nut van Vreugde ervaren.

 

Waarschijnlijk weten we allemaal dat positieve gevoelens en gedachten van groot belang zijn voor het realiseren van voldoende weerstand tegen virussen, bacteriën en andere micro organismen. 

 

Kortom een boek waar ik blij van word.

De Dalai Lama en Desmond Tutu geven o.a. aan: 'Wat we werkelijk nodig hebben is LIEFDE en VERBINDING.'  'Symptomen van chronische stress zijn een gevoel van versplintering en racen tegen de klok, zonder in het nu te kunnen zijn.'   

 

Bron: ISBN 978-94-027-1800-3


BLOG 30: 3 oktober 2020 - METAFOREN / AFFIRMATIES - 

Binnen de kinesiologie werken we naast metaforen  ook met affirmaties.

Wil je weten wat het verschil is, lees dan verder....  

 

Bij het gebruik van een metafoor druk je iets in figuurlijke zin uit.  Een metafoor kan worden gekoppeld aan een spier, een meridiaan of een element. Het kan worden vormgegeven door  een tekst maar ook een plaatje. Het doel is zorgen voor verandering.  

Bij het metaalelement kun je de volgende metaforen gebruiken bij het aspect ‘geloof/wereldvisie’; (Be)leef je jouw leven?;  Durf je een eigen betekenis te geven aan iets?; Leef je in de werkelijkheid?

Door gebruik te maken van metaforen tijdens een sessie kan een cliënt inzicht krijgen in zijn leef- en denkpatroon waardoor duidelijk kan worden wat er eigenlijk speelt èn wat de cliënt eigenlijk wil.

 

Het gebruik van affirmaties (ondersteunende aanbevelingen tot positief programmeren van het denken) kan je helpen om datgene wat je wilt bereiken te bekrachtigen met een bepaalde zin of een symbool. Stel je hebt steeds het gevoel niet te voldoen aan de eisen van ‘de omgeving’.  Dan kan het helpend zijn om in jezelf de volgende affirmatie regelmatig te herhalen: ‘Ik laat mijn gevoel van onvermogen toe (als een oud gevoel) en ga over tot handelen. Ik besef dat handelen mij altijd tot iets brengt.’

 

Soms kan iemand in een bepaald patroon vast zitten. Als dit inzicht er is, kan een nieuw patroon ontstaan als het eerdere patroon wordt geaccepteerd want alleen door het inzicht toe te laten kan het worden losgelaten.


BLOG 29: 26 september 2020 - METAAL ELEMENT - 

 

Meteorologisch is de Herfst begonnen. Binnen de
Vijf Elementen is het Metaal element gekoppeld aan de HERFST. Het Metaal Element heeft net als de overige elementen verschillende aspecten zoals weergegeven in de foto. Volg de woorden in de witte cirkel. 
(Bron: Touch for Health, de complete editie ISBN 978-90-202-4408-3)

In dit boek staat: 'De Vijf Elementen metaforen vormen een rijke hulpbron bij het onderzoeken van de betekenis van onze ervaringen, gevoelens en onbalansen en helpt ons de mogelijke aspecten van onze doelen en de daarmee verband houdende onbalansen onder woorden te brengen en erover na te denken.'

 

Soms ontstaat er ineens een 'aha' ervaring en vallen puzzelstukjes op de plaats. Het kan ook een stapsgewijs ontwikkelingsproces zijn dat tot stand komt via kleine, alledaagse inzichten die bijdragen aan het bereiken van ons positief gestelde doel. De longmeridiaan (Yin) en de dikke darm meridiaan (Yang) vallen onder het Metaal element. De longmeridiaan staat o.a. voor ruimte kunnen en mogen innemen. De dikke darm meridiaan staat o.a. voor het letterlijk en figuurlijk goed kunnen verteren van letterlijke of geestelijke voeding. Bij alle aspecten van het metaal element zijn specifieke vragen te stellen.  


BLOG 28: 19 september 2020 - BRONAANPAK - 

Op twee dagen na is het precies een half jaar geleden dat ik deze blog ben gestart. En als we bekijken waar we nu staan valt me vooral op dat we nog steeds reactief bezig zijn binnen de gezondheidszorg. 

Gelukkig lees ik steeds vaker ook andere info van mensen die voorstander zijn van preventie en bron aanpak.

In de uitvoer van mijn werk als Arboverleegkundige is bronaanpak altijd de eerste stap die wordt gezet. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zet je pas in als alle drie stappen ervoor onvoldoende effect scoren. Door het volgen van de zogenaamde  'Arbeids hygiënische strategie' bekijk je een situatie van meerdere kanten. .

In mijn optiek ligt het accent nu veel te veel op het terugdringen van het virus in plaats van het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid, het versterken van ons immuunsysteem, het reduceren of voorkomen van stress. Alles lijkt gericht op 1 pijler in het geheel: vaccinatie!. En helaas gaan er  ook stemmen op die steeds meer neigen om vaccinatie voor bepaalde functies verplicht te stellen. Ik ben voorstander van vrije keuze als het gaat om vaccineren.

 

In 2011 publiceerde de Nederlandse Machteld Huber in het British Medical Journal haar eerste artikel uit haar promotieonderzoek met een nieuwe dynamische omschrijving van gezondheid: 'Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.


BLOG 27: 12 september 2020 - CIRKEL - 

Soms kun je in een cirkeltje blijven rondlopen als je iets als een probleem ervaart. Maak ik dan van de ontstane situatie een probleem of is het zinvoller  om van een probleem een situatie te maken?

Persoonlijk denk ik dat als ik het laatste doe, er zicht is op perspectief. Van een afstand kan ik bekijken wat de  oplossingsmogelijkheden zijn in de gegeven omstandigheden.

WELKE gedachten, aspecten, gedrag en krachten spelen in deze situatie een rol? En hoe kan en wil ik daar mee om gaan?

Wat kan ik nu aanpakken en wat kan wachten tot een later moment? HOE ga IK een bijdrage leveren die de situatie in een positieve gewenste richting keert? Kan ik iets van deze situatie leren? Gewoon stilstaan bij datgene wat realistisch en haalbaar is in de gegeven situatie maakt creatief en oplossingsgericht. Dat draagt bij aan een positief gevoel dat je in staat bent om de regie (weer) te pakken. Ervaar maar eens wat het met jou doet als je de zin 'ik heb een probleem' wijzigt in 'ik heb een situatie....'  

Foto: 'Muurcirkels',  gemaakt door  Marlon Groot Zevert. Kijk voor meer werk op https://www.marlongrootzevert.nl


BLOG 26: 5 september 2020 - MIJN ZIEL - 

 

Vandaag is het precies 43 jaar geleden dat ik in 1977 met de trein naar Utrecht vertrok. Een mooi moment om  weer eens een 'kaart', uit een van de vele kaarten setjes die ik in mijn praktijk gebruik, te trekken.

 

Vandaag pakte ik intuïtief de kaart met de tekst: 'Ik geniet met heel mijn hart van de schoonheid van mijn ziel.' In eerste instantie dacht ik bij mezelf, 'Hoezo deze kaart? Wat heeft die mij te vertellen? Mijn ziel? Wat is dat eigenlijk?'

 

Het bijzondere is dat ik door deze kaart op zoek ging en op intranet de volgende tekst tegen kwam; 'De ziel is de persoonlijkheid van de mens. De ziel maakt een persoon tot wat hij is, zijn karakter. De ziel wordt gevormd door het contact tussen lichaam en geest.'

 

Over het algemeen kan ik zeggen dat ik blij ben met veel karakter eigenschappen die ik heb.

Door diverse trainingen en cursussen in mijn leven ben ik steeds meer mijzelf geworden en ben ik daar tevreden mee. Door iedere keer weer hoofd, hart en buik op elkaar af te stemmen ontstaat rust en vertrouwen en dat straal ik weer uit naar mensen om mij  heen. Zij voelen zich daardoor op hun gemak bij mij èn gezien. In mijn praktijk kom ik cliënten tegen waarbij soms het tegenovergestelde aan de orde is: hun hoofd is niet afgestemd op hun hart en buik(gevoel) waardoor er sprake is van soms meerdere onbalansen die zich op verschillende manieren kunnen manifesteren. 


BLOG 25: 27 augustus 2020 - ONT WIKKELEN - 

Vandaag was ik enkele uren in  'Wijkse Moestuin' (zie https://www.dewijksemoestuin.nl/nieuws/

waar we aandeelhouder van zijn. Ik gaf daar een korte demonstratie van  kruidenboter maken met kruiden en bloemen uit de tuin. Foto's en recepten had ik mooi neergelegd.

 

En ja als je wilt dat je praktijk groeit is het wenselijk om mensen te laten weten dat je een praktijk hebt. Belangstellenden konden en kunnen via info@key4balance.nl de recepten bij mij opvragen. En door dit email adres ontstonden mooie gesprekken met weer andere complementaire therapeuten en overige belangstellenden. 

De vraag die men vaak stelt; 'Wat doet een kinesioloog nu eigenlijk? 'Samengevat we gaan samen op zoek naar het onderliggende verlangen in relatie tot de klacht/het doel of thema dat de cliënt heeft. Hierdoor ontdekken we welke stappen nodig zijn om van de huidige situatie te komen naar de gewenste situatie. Geen enkele weg leg je ineens af. Elke stap komt dichter bij je einddoel. Mijn rol is het ondersteunen van de cliënt in dat proces. Het is mijn overtuiging dat de oplossing van een klacht/situatie/ thema al in de cliënt aanwezig is. Door het durven maken van nieuwe keuzes die beter passen bij de cliënt gaat hij zich letterlijk vaak ONTwikkelen. Lagen (of wikkels)  die we om ons heen hebben ter 'bescherming' kunnen dan worden afgelegd.  

 

BLOG 24: 22 augustus 2020 - LEEFSTIJL - 

 

'LEEFSTIJL is het unieke patroon van je dagelijkse leven

Het is de haardracht en de kleuren die je kiest

Het is de omgang en het uitgaan met je vrienden,

Het is de keuze van je maaltijd, je eenzijdige voeding

of je weloverwogen menu.

 

 

LEEFSTIJL is je doen en laten, wat je doet en wat je zegt

Het is het toetsen van je leven aan prioriteiten en waarden die je stelt

Jouw leefstijl kan veranderen of niet

Jouw leefstijl is je schaduw en je schijnsel op het heden en het straks

Jouw leefstijl nù vormt mee, de basis van je wel of niet gezond zijn later.'

Bron: in 2011 van iemand gekregen. Helaas is de auteur voor mij onbekend

Zijn er stappen die jij wilt zetten maar houd iets je nog tegen?

 

Bron onbekend: Bovenstaande tekst ontving ik ooit van iemand en heb het altijd bewaard.

 

WWW.KEY4BALANCE.NL

 


BLOG 23: 15 augustus 2020 - WOORDKEUZE EFFECT -

 

Ben jij je bewust van het effect van jouw woordkeuze naar anderen en in dialoog met jezelf?

De laatste tijd hoor ik veel mensen op bijvoorbeeld de vraag: 'Hoe was je vakantie?' 'Ja, nee het was heerlijk!'

 

Ook op heel veel andere vragen die worden gesteld op TV hoor ik steeds vaker een ja die gevolgd wordt door een nee.

Wat wil men dan eigenlijk zeggen? 

 

In een situatie waarin ik bijvoorbeeld de helpdesk bel met een vraag krijg ik soms ook een reactie die ik niet verwacht. Op het moment dat ik de medewerker bedankte voor zijn hulp kreeg ik onlangs de reactie 'Geen probleem''. Zelf zou ik dan liever horen 'graag gedaan'  Door het woord 'probleem' merk ik dat dit me negatief triggert en ik dit op mijzelf betrek: bèn ik een probleem?

 

In folders of aankondigingen zie ik ook vaak teksten staan waarin wordt aangegeven wat men NIET moet doen. Dit nodigt dan juist uit om dit wel te doen want ons brein kan niets met woorden als 'niet' en 'nooit'. In plaats van het Corona advies 'Zit niet met je handen aan je gezicht.' is het beter om aan te geven  'Vermijd contact met je gezicht.'

 

Positieve bevestiging

De taal die je kiest kan positieve verwachtingen voeden. Als je zowel in je gedachten als in je taal uitspreekt wat je in werkelijkheid graag wil realiseren leidt dat eerder tot succes. Ervaar maar eens wat het effect is op je energie als je dit doet.  


BLOG 22: 8 augustus 2020 - De ORGAANKLOK - 

 

Deze week ontving ik bijgaand boek van de boekhandel.

Op de achterzijde van het boek staat de volgende tekst: 'Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) hebben onze organen elk hun eigen ritme. Om de 2 uur wordt een bepaald orgaan via de meridianen voorzien van extra energie (qi).

 

Als deze schommeling, deze wisselwerking tussen yin en yang, in balans is, dan voelen we ons gezond.

 

Voelen we ons opgejaagd, geprikkeld of uitgeput, dan is dat een teken dat ons levensritme uit balans is geraakt. De orgaanklok kan inzicht geven in welke meridianen uit balans zijn.'

 

De grote energiekringloop

'De qi-kringloop begint in de borstkas in de long, want al het leven begint met een ademhaling. Van daaruit stroomt de qi-energie direct in de meridianen.

Op de twee uur durende actieve fase van de longmeridiaan volgt dus een twee uur durende actieve fase van de dikke darm meridiaan, die weer wordt gevolgd door een actieve fase van de maag meridiaan et cetera.

 

Het is van belang dat we naast onze blik op de secondewijzer van ons horloge of telefoon ook aandacht hebben voor onze innerlijke klok. Bewegen  is hierbij het sleutelwoord. 

 


BLOG 21: 1 augustus 2020 - GEVOELENS -

 

Voor veel mensen is de I Tjing of Boek der verandering  hèt orakel en wijsheidsboek.

 

Voor mij is dat de Acupunctuuratlas van de Gevoelens.

Op de achterzijde staat geschreven; 'De voortdurende veranderingen in de energietoestand van de meridianen en acupunctuurpunten wordt volledig bepaald door de gevoelsbewegingen van de innerlijke mens. Het laat de directe vertaling van een acupunctuurpunt of pijnpunt naar het gevoel van de mens zien.'

 

In mijn praktijk vind ik het elke keer weer een wonder hoe een bepaald acupunctuurpunt met de bijbehorende tekst de spijker op de kop slaat. 

 

De betekenis van het linkerpunt, dat correspondeert met het gedrag of gevoel naar jezelf toe, of het rechterpunt, dat correspondeert met je gedrag of gevoel naar de buitenwereld toe, staat op de rechterpagina. Dit betreft het gevoel of gedrag dat om aanvaarding vraagt. Dit mag je minder gaan doen. 

 

Wat je meer mag doen is de tekst die staat bij de positieve betekenis van het acupunctuurpunt op de Linkerpagina. Dit  beschrijft wat je innerlijk van je vraagt.

 

WILLEN horen en WILLEN zien wat er werkelijk aan de hand is, is altijd de eerste stap naar verandering. 

 

Bij de beschrijvingen gaat het om jouw gevoel dat door de beschrijving ontstaat, om jouw gedachten die daarbij in je opkomen, om jouw beelden die je daarbij hebt van de werkelijke situatie. Het gaat dus om JOUW verhaal achter de woorden.

Als je eerlijk hiernaar kunt kijken, reageert het lichaam altijd met kracht!

 

 


BLOG 20: 25 juli 2020 - DAG VAN SINT JACOB -

25 juli is de geboortedag van de patroonheilige van Spanje Sant Iago. Helaas kunnen we met mijn koor El Orfeon vandaag niet optreden in Utrecht.

 

Is het toeval dat ik gisteren bijgaande houten deurklink in de vorm van een schelp ontving van een vriendin? Door haar genomen in het prachtige nieuwe gebouw van Fortuna op Vlieland, de nieuwe bierbrouwerij met ambachtelijk bier en bruisend water. https://fortunavlieland.nl/

 

Vandaag bak ik ook mijn eerste Tarta de Santiago. Het meest traditionele nagerecht  (sinds 1577) uit Galicië. De “Tarta de Santiago” kom je tegen op bijna elke menukaart in de regio Galicië en is te herkennen aan de bovenkant met poedersuiker waarin het “cruz de Santiago” zichtbaar is door het sjabloon dat je er op legt.  Graag geef ik zelf een draai aan de recepten die ik van internet haal.

 


BLOG 19: 25 juli 2020  - SANTIAGOTAART - 
4 eieren (geel en wit scheiden) het geel opkloppen met 65 gram basterdsuiker, 1 theelepel kaneel en de rasp van 1 (bio) citroen en 1 sinaasappel. Ondertussen het wit stijf kloppen met in delen toegevoegd 60 gram basterdsuiker. Meng als dit stijf geslagen is de helft hiervan door het eigeel mengsel. Voeg 200 gram amandelmeel toe en meng voorzichtig met een spatel alles goed door elkaar. Voeg daarna de rest van het eiwit toe en spatel alles door elkaar totdat het beslag goed met elkaar is gemengd. Tot slot nog 50 gram zelf gemalen (iets grover) amandelen erdoor slaan.

In een  bakblik van 20 cm (wordt hij hoger) of 24 cm doorsnede de taart in 40 minuten op 165 (hete lucht) graden bakken. Het 'Cruz de Santiago' sjabloon erop leggen en royaal met poedersuiker bestrooien. Lekker met een glaasje Vin Santo en een sterke koffie. 


BLOG 18: 18 juli 2020 - VINGERPOPJES - 

 

Eindelijk kocht ik deze vingerpopjes die zo leuk zijn om te gebruiken bij het volgen van een lemniscaat of cirkel in de lucht.

 

Kinderen kunnen zelf kiezen welk dier ze willen 'volgen'. En als er huiswerk nodig is mogen ze er ook een meenemen naar huis. 

 

Stiekem vinden oudere cliënten het ook hartstikke leuk want het kind in ons wordt hierdoor aangesproken. 


BLOG 17: 11 juli 2020 - CORONAKLACHTEN - 

Nu de praktijk weer open is, is het goed om onderstaande info nog een keer duidelijk te communiceren.

Als je last hebt van de volgende klachten, blijf dan thuis:

  • verkoudheidsklachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
  • hoesten;
  • verhoging tot 38 Celsius graden of koorts (hoger dan 38 graden Celsius);
  • plotseling verlies van reuk of smaak.

Als je last hebt van bovenstaande klachten, laat je dan testen op het coronavirus.

Uiteraard kan een afspraak in bovengenoemde situatie kosteloos worden geannuleerd.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


BLOG 16: zaterdag 4 juli 2020 - GEMOEDSTOESTANDEN - 

 

21 maart startte ik mijn eerste blog.

Inmiddels zijn we al weer 3.5 maand verder in de tijd.

Na 1 juli zijn de maatregelen in het kader van CORONA versoepeld. Dat is fijn voor ons allemaal.

Reden voor mij om ook mijn praktijk Key4balance weer te openen. Je bent van harte welkom voor het maken van een afspraak. 

 

Angst, onzekerheid, onvoldoende interesse in het nu, eenzaamheid, overgevoelig voor invloeden en ideeën, moedeloosheid en wanhoop, overbezorgdheid voor het welzijn van anderen zijn de 7 groepen waarin de 38 Bach Bloesem remedies van dr. Edward Bach zijn onderverdeeld.

In mijn praktijk werk ik graag met deze Bloesems. Vaak blijkt dat feitelijk elke hulpvraag ondergebracht kan worden bij een van bovenstaande gemoedstoestanden. 

Wees welkom in mijn nieuwe (gerenoveerde) praktijkruimte. 


BLOG 15: 27 juni 2020 -  ZUIDVRUCHTEN -

Hierbij zie je een zelf verzonnen recept. Aanleiding is een bakje ingedroogde vijgen die nog prima is te gebruiken voor het volgende recept. Spoel de vijgen af en wel ze minimaal een uur in lauw water en giet daarna het water af. Verwijder de topjes van de vijgen.
Neem een zelfde hoeveelheid dadels die je ontpit. Bij elkaar 400 gram. Blendeer dit met 50 ml Cointreau tot een mooie substantie. Voeg 50 ml kokosolie toe en blendeer nog kort. Rooster in de oven op 180 graden gedurende 10 minuten: 150 gram rauwe noten, 10 gram zwarte sesam, 10 gram witte sesam en 50 gram glutenvrije havermout. Voeg dit toe aan de substantie hierboven. Neem een bakblik en verdeel de helft van de substantie over de bodem. Verdeel hier overheen gekonfijte schilletjes sinaasappel, gehalveerde dadels en cranberry's of wat je maar lekker vindt.

Verdeel het restant van de substantie over bovenstaande en strooi er nog wat havermout overheen. Druk alles goed aan en bak het geheel 20 minuten op 180 graden. laat afkoelen en snijd de koek in repen die je in vetvrij papier verpakt.

Heerlijk tijdens een fietstocht of bij een kaasplankje. Zelf maak ik er rondjes van in een 'hamburger persje'. Het is een vrij losse constructie door de grove noten etc. Wil je het fijner, blendeer dan ook de noten en voeg wat meer cointreau toe. 


BLOG 14: 20 juni 2020 - IN DE KNOOP & UIT DE KNOOP -

Bijna de langste dag in het jaar en het tweede weekend van de Brain Gym cursus 101. Daarin leer ik dat 'Tijdens periodes van verhoogde stress het adrenaline peil zich verhoogd in ons lichaam. Het gevolg hiervan is dat het elektrisch potentieel van de zenuwbanen vermindert. Soms spannen we de achterkant van het lichaam aan als voorbereiding op een vluchtreactie waardoor we ons gevoel van evenwicht verliezen.' Het uitvoeren van een verdiepingsoefening 'In de Knoop, uit de knoop' vermindert o.a. het vrijkomen van adrenaline en brengt de energie terug naar het centrum van het lichaam. Wil je meer weten over Brain Gym of hierin een training volgen kijk dan eens op de volgende link: http://www.braingym-ki.nl

 

Vind je het leuk om de 'In de knoop/uit de knoop' oefening te doen? Zie de uitleg hieronder:

Deel 1: kruis de enkels (rechts over links of links over rechts). Strek de armen voor je uit en kruis de polsen (rechts over links of links over rechts) over elkaar op dezelfde manier als de enkels. Haak de vingers in elkaar en breng je in elkaar verstrengelde handen tegen de borst naar omhoog. Blijf in deze houding gedurende een of meerdere minuten staan: sluit de ogen, druk bij de inademing de punt van de tong achter de voortanden en adem rustig in. laat je tong losjes in de mond liggen bij de uitademing en herhaal minimaal 3 keer. 

 

Deel 2: Haal je armen en benen uit elkaar en sta zoals op het rechter plaatje hierboven. Blijf nog een minuut diep ademhalen terwijl je de punt van je tong bij elke inademing tegen de voortanden houdt. Je zult ervaren dat je hierdoor meer gefocust en gecenterd bent en in staat  om je te concentreren op wat je te doen hebt. 

Bron: Cursusboek Brain Gym 101 In balans voor het dagelijks leven  

 

 


BLOG 13: 13 juni 2020 - JOUW LAT - 

Nu ik meer tijd stop in het opschonen van mijn computer kom ik van alles tegen wat ik ooit heb opgeslagen.

Zo ook de volgende zin; 'Jij bent degene die bepaalt hoe hoog jouw lat ligt.'

We zien moeheid alom.....

Zou het dan ook zo zijn dat jij degene bent die bepaalt hoe je over je eigen lat kunt blijven springen? 

De bijgaande kaart illustreert dit metaforisch. 

Wijzigen we de hoogte van de lat, dan heeft dat gevolgen. Wellicht kunnen we er dan zelfs met gemak overheen stappen en is springen onnodig? 

 

Bron: de maker van de kaart staat er niet op vermeld..


BLOG 12: 6 juni 2020 - WATER ELEMENT -

 

Eindelijk is er weer wat water uit de hemel gevallen.

 

Zonder water kan de natuur en ook wij niet leven. Ook al gebruiken we met elkaar (veel te) veel water voor het vullen van een zwembad, het besproeien van de tuin et cetera over het algemeen drinken we te weinig schoon water.

En dat is heel jammer omdat water de geleider is van energie door ons lichaam. Te weinig water in ons lichaam maakt dat we minder helder van geest zijn en minder vitaal.

Zeg nu zelf: jij maakt je ramen toch ook schoon met schoon water in plaats van cola, koffie of thee?

Ons lichaam is ook blij als het regelmatig schoon water krijgt. Ervaar het verschil zelf maar eens na enkele dagen meer water drinken. Als je gemiddeld een halve liter water per dagdeel drinkt zal je merken dat je echt helderder van geest bent en vitaler.  

 


BLOG 11: 30 mei 2020 - KANS - 

In mijn functie van Arboverpleegkundige gaf ik in mijn vorige baan veel voorlichting over een goede werkhouding en juiste werkplekinrichting. Daarnaast over het belang om, ook tijdens de uitvoer van je werk, aandacht te schenken aan een optimale doorbloeding van je lichaam. Hierdoor worden afvalstoffen afgevoerd, zuurstof aangevoerd en voel je je vitaler.

 

Bij beeldschermwerk ontstaan de meeste Klachten aan de Armen, Nek en Schouders. Dit noemen we tegenwoordig KANS.

 

Een hele simpele oefening om dit te voorkomen is de nekrol met het doel je nek te ontspannen. Doe deze oefening zittend zodat de nekwervels het minst belast worden. Duw je rug goed tegen de ruggensteun.  Draai met je neus naar de ene schouder en terug naar de andere schouder en voel hoe soepel dit gaat. Volg nu met de neus een 'Smiley' over de borst naar de andere schouder en kijk met de neus boven de schouder naar de ander kant. Voel je verschil tussen links en rechts? Houd je hoofd even in deze positie waarbij je de schouders laag houd. Adem een keer goed in en uit via je buik (leg eventueel een hand op je buik) en herhaal  deze oefening nog 4 keer in een  langzaam tempo. Drink hierna een groot glas water. Ervaar het verschil als je deze oefening dagelijks herhaald. 


BLOG 10: 23 mei 2020 - VUUR ELEMENT - 

Inmiddels zijn we al weer twee maanden verder in de tijd na mijn eerste blog. bij mezelf merk ik dat ik behoefte heb aan positieve berichten of ervaringen.

De nieuwe werkelijkheid gaat langer duren dan we zouden willen.

 

Deze mooie klaprozen op de foto groeien in onze voortuin met een bladdoorsnede van wel 30 cm en doet veel mensen even stilstaan.

Het lijken net bloemen van crêpe papier. Intens oranjerood en heel duidelijk alle aandacht opeisend.

 

Rood de kleur van het vuur. Het element van de Blijdschap! Ik wens een ieder die dit leest veel blijdschap toe over wat er wel is, over het herstel van een dierbare of de troost die je van mensen om je heen mag ervaren als verdriet overheerst. Alleen door jezelf open te stellen kun je ontvangen wat je nodig hebt. Houd goede moed en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!


BLOG 9: 16 mei 2020 - POSITIEVE ERVARINGEN - 

Via meet.jit.si zag ik vanmorgen een aantal van mijn koorleden weer even 'live'. We vertelden elkaar wat de impact is van de huidige situatie op ons leven. En ik vond het opvallend dat hier veelal positieve ervaringen werden genoemd. Ik noem er een aantal: 'het is vreemd om te werken met een lege agenda', 'eindelijk kom ik er toe om grote achterstanden eens weg te werken of spullen op te ruimen', 'ik kan het nu rustiger aandoen en overal de tijd voor nemen', 'ik voel dat ik tot rust kom', 'inmiddels ben ik 4 kg afgevallen', 'diverse boeken heb ik nu gelezen waar ik anders niet aan toe kom', 'dagelijks beweeg ik minimaal een uur', 'ik ben veel in de tuin bezig en kan er nu veel meer tijd aan besteden en ZIE alles bloeien', 'het lukt me goed om een dagritme aan te houden', 'het is zelfs mogelijk om via skype zangles te geven ook al gaat de mond later open dan het geluid te horen is'. Tel je zegeningen en wees dankbaar voor wat er nog wel mogelijk is. Uiteraard hopen we in het najaar wel weer met elkaar te zingen. Hoe dat kan is nog de vraag want in de praktijk blijkt het met elkaar zingen wel een groot risico op besmetting. Maar wie weet is er een boer in de buurt van Utrecht die zijn weiland ter beschikking stelt?  Zingen hoort bij het 'aarde-element' en draagt bij aan het je gegrond/geaard weten. Ik ga me nu maar toeleggen op de teksten zoveel mogelijk uit het hoofd te leren. En via https://www.youtube.com/channel/UCZHt_oQLv_5HM-S3lksWCJQ

werd tegen het einde van de ochtend ook nog een Sint Jacob Concert gegeven op het Dom Carillon.  Prachtig!
Bron: niet bekend wie deze kaart heeft ontworpen


BLOG 8: 9 mei 2020 - WIJSHEDEN - 
Met het opschonen van allerlei bestanden kwam ik onderstaande 'wijsheden' tegen. Wellicht lees je iets dat ook jou aanspreekt? 

 

‘Of je een gelukkig leven leidt hangt af van de kwaliteit van je gedachten.’

 ‘Boeddha zegt dat de pijn van lijden ontstaat door verlangen of hunkering en dat we, om vrij te zijn van pijn, de banden van verlangen moeten doorsnijden.’

 

‘Positief denken trekt positieve dingen in je leven naar je toe.’

 ‘Door jezelf lief te hebben, stel je je ervoor open om door een ander te worden liefgehad.’

 

‘Zoek naar de schoonheid in alle dingen, want als je goed genoeg kijkt, zal je die daarin vinden.’

 ‘Wanneer je gulhartig en liefdevol bent, verspreid je daarmee geluk, en dat komt tienvoudig naar je terug.’


‘Mensen behandelen je zoals jij je laat behandelen.’
 

‘Denk, spreek en handel met een hoger doel voor ogen, en je zult een gelukkig mens zijn.’

 

‘Alleen als je het donker kent, weet je het licht te waarderen.’

‘Heb vertrouwen en je zult slagen!’

 

‘Je hebt weinig invloed op wat je in het leven overkomt, maar wel hoe je daarop reageert.’

‘Leef in het hier en nu, want meer bestaat er niet.’

 

‘Geen schaduw zonder zon.'

'Achter de wolken schijnt de zon.’

 

‘Tel je zegeningen en zie hoe ze zich vermenigvuldigen.’

‘Lachen is het beste medicijn.’

 

‘Laat je meedrijven met de stroom, want problemen ontstaan vooral als je je verzet.’

 ‘De buitenwereld is een weerspiegeling van je innerlijke wereld, dus richt je op de schoonheid die in je is.’

 

‘Vaak tref je je lotsbestemming aan op de weg die je hebt genomen om die juist te vermijden.’

‘Vreugde schuilt niet in uiterlijkheden, maar in onszelf.’

 

‘De bocht in de weg is niet het einde van de weg, tenzij je nalaat die bocht te nemen.’

 ‘Als je je gezicht in de zon houdt, zijn de schaduwen onzichtbaar.’

 

‘Verruim je blik totdat je verder kunt kijken dan je ego.’

 ‘Wanneer je onvoorwaardelijk lief hebt, is alles oké.’

 

‘De beste manier om de toekomst te voorspellen is om die zelf vorm te geven.’

 ‘Het leven is één groot feest.’

 

‘Je kwetsbaarheid is je kracht.’

‘Geef je over aan de droom des levens.’

  

‘Alles heeft zijn tijd.’ 'Voor alles is een tijd.'

Bron: De Affaire van santa Montefiore (op zoek naar het volmaakte geluk, door J.A.Braai)

 


BLOG 7: 2 mei 2020  - BREINKNOPPEN - 

 

Wat is het nut van deze oefening? Carla Hannaford zegt 'De coördinatie van de ogen en de handen wordt makkelijker.  Door het plaatsen van een hand op de navel wordt de aandacht gericht op het zwaartepunt van het lichaam, waar de houdingsspieren zich bevinden. Die spelen een belangrijke rol bij het lichaamsevenwicht.' In de praktijk zal je merken dat het lezen makkelijker wordt en het doen van een kruisloop je ook makkelijker afgaat. 

 

Zo doe je de oefening: maak met de duim en wijsvinger van de ene hand een U vorm en plaats deze links en rechts net onder het sleutelbeen tegen het borstbeen aan. Leg de andere hand op de navel. Masseer de breinknoppen 20-30 seconden terwijl de ogen langzaam op een horizontale lijn van links naar rechts bewegen. Wissel daarna van hand en herhaal de activiteit.

 

 

Bron: Handboek Brain Gym
Paul E. Dennisson en Gail E. Dennisson 


BLOG 6:  25 april 2020
- LEERFLOW -

In vervolg op 18 april laat ik je nu de leerflow zien. Om je eigen tempo/ritme te vinden begin je met het drinken van water (E), je voert de 'breinknoppen'  (uitleg zie 2 mei) uit om helder te zijn (C), je doet de 'kruisloop' ( uitleg zie 11 april) waardoor je actief wordt (A) en tot slot, om in een positieve (P) flow te komen, voer je de  'in de knoop-uit de knoop' oefening (uitleg zie 20 juni) uit. Nu kun je aan de slag met een doel wat je wilt bereiken dat Positief is gesteld, vraagt om een Actieve benadering, duidelijk (Clear) is en Energie geeft (PACE)


BLOG 5: 18 april 2020 - BRAIN GYM OEFENINGEN -

Net voor de Coronacrisis volgde ik een bijscholing Brain Gym / Educatieve Kinesiologie. Dit is een systeem dat mensen in staat stelt om op een ontspannen manier zich te ontwikkelen. Binnen de Brain Gym kennen we 26 Brain GYM-oefeningen die de communicatie tussen beide hersenhelften bevorderen. De oefeningen zijn verdeeld in vier categorieën die (zie de tekst tussen haakjes) bevorderen: 

 

Middenlijnoefeningen (communicatie beide hersenhelften)

Energieoefeningen (stroming energie door het lichaam)

Verdiepingsoefeningen (rustiger worden)

Verlengingsoefeningen (ontspannen verkrampte spieren) 

Lijkt het je leuk om een aantal oefeningen te doen? Kijk dan eens op youtube  

Bron: Handboek Brain Gym van Paul E. Denisson & Gail E. Dennison

 


BLOG 4: 11 april 2020 - ACTIVEREN BEIDE HERSENHELFTEN -

 

Deze mooie kaart, ontvangen van een collega, laat een  uitgebloeide paardenbloem zien met heel veel pluisjes.

En elk pluisje zal via de kosmos op een andere plek  weer neerdalen. Hoe dit pluisje zich verder zal ontwikkelen weet je niet van te voren. Net zoals we ook nog niet weten hoe het  Coronavirus zich zal ontwikkelen.

 

Wat we wèl weten is dat er op dit moment heel veel mensen zijn die grote zorgen hebben over het voortbestaan van hun bedrijf, hun baan, hun gezondheid. En we zien dat er ook heel veel mensen zijn die in deze omstandigheden juist weer nieuwe mogelijkheden zien voor verandering, voor een nieuw verdienmodel, voor nieuwe kansen. Van belang is denk ik dat je naast de details ook het grote geheel kunt blijven zien!

Om dat te kunnen is het nodig om beide hersenhelften te activeren. Dit kan door het maken van kruisloopbewegingen: strek je linkerbeen en je rechterarm naar voren en tik met de rechter ellenboog de linkerknie aan. Herhaal dit met je rechterbeen en linkerarm. Doe dit minimaal 5 keer aan elke kant en ervaar wat dit met je doet. Bewegen op muziek maakt deze oefening nog leuker om uit te voeren.    Bijvoorbeeld op 'I feel good' van James Brown.

 


 

 

BLOG 3: 4 april 2020  - WERKGELUK -

 

De monitorgroep heeft bovenstaand plaatje 'ontwikkeld' op basis van jarenlang onderzoek. Afgelopen zomer heb ik daar een workshop 'Werkgeluk' gevolgd en kregen we dit plaatje mee naar huis. 

Deze liggende 8 zien we ook terug binnen de Kinesiologie en noemen hem dan 'de Tibetaanse acht'. Als je gespannen of onrustig bent kan het 'tekenen' van deze 8 rust bieden. Dat kan door de bovenstaande 8 met je wijsvinger èn de ogen te volgen en telkens even stil te staan bij de woorden die je aan de buitenkant ziet staan. Wat betekenen die woorden voor jou? Ervaar je dit wel of in de huidige situatie minder of helemaal niet?
Welke gedachte of actie kan helpend zijn om dit wel meer te ervaren?

START de beweging met je vingers altijd in het midden, ga eerst links naar boven, volg de ronding en kom weer in het midden. Ga door naar rechts boven en volg de ronding tot je weer in het midden bent. Doe dit drie keer achter elkaar; eerst 3 x met de rechterhand, dan 3 x met de linkerhand en vervolgens 3 x met beide handen. Ook heel leuk om met kinderen te doen in het zand, met scheercrème op een vuilniszak of verschillende kleuren stift op papier. Door het linker woord te ervaren kan het rechterwoord ontstaan. Als er vertrouwen is in de medewerker kan autonomie groeien. Is er waardering van je leidinggevende voor wat je op dit moment wèl thuis kunt realiseren dan ontstaat plezier.....

 

 

BLOG 3: 4 april 2020  - WERKGELUK -

 

De monitorgroep heeft bovenstaand plaatje 'ontwikkeld' op basis van jarenlang onderzoek. Afgelopen zomer heb ik daar een workshop 'Werkgeluk' gevolgd en kregen we dit plaatje mee naar huis. 

Deze liggende 8 zien we ook terug binnen de Kinesiologie en noemen hem dan 'de Tibetaanse acht'. Als je gespannen of onrustig bent kan het 'tekenen' van deze 8 rust bieden. Dat kan door de bovenstaande 8 met je wijsvinger èn de ogen te volgen en telkens even stil te staan bij de woorden die je aan de buitenkant ziet staan. Wat betekenen die woorden voor jou? Ervaar je dit wel of in de huidige situatie minder of helemaal niet?
Welke gedachte of actie kan helpend zijn om dit wel meer te ervaren?

START de beweging met je vingers altijd in het midden, ga eerst links naar boven, volg de ronding en kom weer in het midden. Ga door naar rechts boven en volg de ronding tot je weer in het midden bent. Doe dit drie keer achter elkaar; eerst 3 x met de rechterhand, dan 3 x met de linkerhand en vervolgens 3 x met beide handen. Ook heel leuk om met kinderen te doen in het zand, met scheercrème op een vuilniszak of verschillende kleuren stift op papier. Door het linker woord te ervaren kan het rechterwoord ontstaan. Als er vertrouwen is in de medewerker kan autonomie groeien. Is er waardering van je leidinggevende voor wat je op dit moment wèl thuis kunt realiseren dan ontstaat plezier.....


BLOG 2: 28 maart 2020 - TIJD - 
'Tijd.... het vliegt of kruipt. Je neemt het of je hebt het. Je kunt het winnen, verliezen en zelfs doden....'

Bron: aankondiging  Kloosterlezingen in het Dominicaner klooster te Zwolle

 

Hoe bizar kan het zijn. De een heeft nu tijd te kort en een ander weet niet hoe hij de tijd moet doorkomen! Doe wat je wèl kunt, met gepaste afstand, is mijn advies.
Vandaag mocht ik helpen in de WIJKSE moestuin met het planten van honderden zaadjes. Hierdoor zijn er straks weer volop bloemen, groenten, kruiden. 
Vele handen maken ook in deze tijd het werk licht(er). Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die al heel lang, gedurende een langere tijd, meer tijd voor zichzelf wilden hebben. En ineens doet zich de situatie voor dat dit verlangen werkelijkheid wordt. Weliswaar op een andere manier gewenst dan nu het geval is maar de tijd is er.... 

 

BLOG 1: 21 maart 2020 - LICHT EN WARMTE -

 

Mijn eerste blog. Licht en warmte daar draait het om. Omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar. In deze bizarre tijd waarin het normale vanzelfsprekende leven 'on hold' wordt gezet. Noodzakelijk volgens de deskundigen om verdere verspreiding van het CORONA virus een halt toe te roepen. De natuur gaat zijn gang. Er komt een tijd waarop we opgelucht kunnen ademhalen. Houd goede moed en doe wat in jouw vermogen ligt. 

Tot nader order is mijn praktijk gesloten. Telefonisch contact is uiteraard altijd mogelijk.