Al vanaf 1986 ben ik gefascineerd door het effect van Kinesiologie. Het heeft mij persoonlijk geholpen meer inzicht te krijgen in datgene wat onbewust meespeelde bij bepaalde klachten die ik had. Door middel van spiertesten kwam ik erachter wat de oorzaak van deze klachten was èn wat er voor nodig was om weer evenwichtiger in het leven te staan.

Deze ervaringen hebben er toe geleid dat ik in 2008 de opleiding tot kinesioloog ben gaan volgen aan de Nederlandse School voor Kinesiologie (NSK). 

 

 In 2013 ben ik beëdigd als Erkend Kinesioloog®. Dit   betekent dat ik voldoe aan alle toelatingseisen die door de   Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten   (LVNT) hieraan worden gesteld.

 

 Door het volgen van intervisie en continue bijscholing heb   ik een breed scala aan technieken in huis die ik kan   inzetten tijdens een kinesiologie consult. 

 Foto: 2019