Al vanaf 1986 ben ik gefascineerd door het effect van Kinesiologie. Het heeft mij persoonlijk geholpen meer inzicht te krijgen in datgene wat onbewust meespeelde bij bepaalde klachten die ik had. Door middel van spiertesten kwam ik erachter wat de oorzaak van deze klachten was èn wat er voor nodig was om weer evenwichtiger in het leven te staan.

Deze ervaringen hebben er toe geleid dat ik in 2008 de opleiding tot kinesioloog ben gaan volgen aan de Nederlandse School voor Kinesiologie (NSK). 

 

In 2013 ben ik beëdigd als Erkend Kinesioloog®. Dit   betekent dat ik voldoe aan alle toelatingseisen die door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) hieraan werden gesteld. Sinds 1 januari 2021 is de BvK opgeheven en ben ik lid geworden van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT).

 

Door actief betrokken te zijn bij de beroepsvereniging, het volgen van intervisie en continue bijscholing heb ik een breed scala aan technieken in huis die ik kan inzetten tijdens een kinesiologie consult.