Sinds 1986 ben ik gefascineerd door het mogelijke effect van Kinesiologie.  Door allerlei omstandigheden kunnen we uit ons evenwicht zijn. Kinesiologie kan je helpen weer een hernieuwd evenwicht te vinden. 

 

In 2008 ben ik gestart met de opleiding tot kinesioloog  bij de Nederlandse School voor Kinesiologie. En in 2013 kon ik worden beëdigd als Erkend Kinesioloog®. Dit betekent dat ik voldoe aan alle toelatingseisen die door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) hieraan worden gesteld.

 

Door actief betrokken te zijn bij de BvK, het volgen van intervisie en continue bijscholing heb ik een breed scala aan technieken in huis die ik kan inzetten tijdens een kinesiologie consult. 

 

Naast mijn praktijk ben ik als Arboverpleegkundige werkzaam bij P& O Gezondheid, de arbodienst van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).