Sinds 1986 ben ik gefascineerd geraakt door het effect van Kinesiologie. Het heeft mij geholpen meer inzicht te krijgen in datgene wat onbewust meespeelde bij bepaalde klachten die ik had. Door middel van spiertesten kwam ik erachter wat de mogelijke oorzaak van deze klachten was èn wat er voor nodig was om weer evenwichtiger in het leven te staan. Deze ervaringen hebben er toe geleid dat ik in 2008 de opleiding tot kinesioloog ben gaan volgen aan de Nederlandse School voor Kinesiologie (NSK). 

 

Sinds 2013 ben ik beëdigd als Erkend Kinesioloog®. Dit betekent dat ik voldoe aan alle toelatingseisen die door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) hieraan werden gesteld. Sinds 1 januari 2021 is de BvK opgeheven en ben ik lid geworden van de Landelijke Vereniging Natuurkundig Therapeuten (LVNT).

 

Door actief betrokken te zijn bij de beroepsvereniging, het volgen van intervisie en continue bijscholing heb ik een breed scala aan technieken in huis die ik kan inzetten tijdens een kinesiologie consult. 

 

Naast mijn praktijk ben ik gedurende drie dagen per week werkzaam in het UMC Utrecht als arboverpleegkundige. Het doel van deze functie is het adviseren over en het geven van vaccinaties en het screenen van de vaccinatie status van medewerkers en studenten.