ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Kwaliteit standaard

De kinesiologische (therapeutische) handelingen worden door mij uitgevoerd overeenkomstig de kwaliteitsstandaard die ik in mijn praktijk hanteer.

 

Betaling

Er is geen pinapparaat aanwezig. Je ontvangt van mij een rekening met het verzoek deze binnen 7 dagen na het consult te voldoen. 

  

Afspraak annuleren

Tot uiterlijk 24 uur* voor je afspraak is het mogelijk de afspraak zonder extra kosten te annuleren. Daarna zal het consult in rekening worden gebracht.  * In verband met het Corona virus kan een afspraak tot nader order ook binnen 24 uur worden geannuleerd zonder extra kosten indien je ineens Corona-klachten krijgt. 

 

Privacy overeenkomst

KEY4BALANCE verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit om jou als cliënt zo goed mogelijk te kunnen helpen en om contact met je te kunnen onderhouden. Tijdens het eerste consult zal ik je vragen een privacy overeenkomst te ondertekenen omdat ik jouw toestemming nodig heb om persoonsgegevens vast te mogen leggen. Tevens geldt bij iedere cliënt een wettelijke registratieplicht: dit betekent dat wij de controle van het BSN Nummer moeten vastleggen in jouw cliëntdossier. Neem daarom een geldig identiteitsbewijs mee. Je kunt ervan uitgaan dat alles wat je tijdens het consult bespreekt tussen ons blijft. Een uitzondering hierin maak ik in die situaties waarin jij jezelf of een ander in gevaar brengt.

 

Meenemen begeleider

Het is toegestaan om één begeleider* mee te nemen indien;

1. de cliënt hulpbehoevend is, bijvoorbeeld slecht ter been, slechthorend, slechtziend, verstandelijk beperkt enzovoort.

2. er sprake is van een kind jonger dan 16 jaar of dat de jongere tot 18 jaar zelf aangeeft hier prijs op te stellen.

Visuele of auditieve opname van het consult is niet toegestaan tenzij dit van belang is voor het goed kunnen uitvoeren van oefeningen. Dit alleen en altijd in overleg met mij als kinesioloog en jou als cliënt. 

* een begeleider dient van te voren te worden aangemeld.

  

Medisch
Indien er ernstige klachten zijn of een chronische ziekte, is het belangrijk dat de huisarts/behandelend arts op de hoogte is van je bezoek aan mijn praktijk.
Voor je gezondheid en welzijn kan het belangrijk zijn dat er wordt samengewerkt.

  

Behandelovereenkomst

Tijdens onze eerste afspraak sluiten we, indien we besluiten samen te werken, een behandelovereenkomst af.

 

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent dan hoor ik dat graag persoonlijk zodat we samen kunnen bekijken wat er voor nodig is om de klacht samen op te lossen. Indien een klacht blijft bestaan dan kan ik je op verzoek de klachtenprocedure en een klachtenformulier toesturen.