PRIVACY OVEREENKOMST

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Om te kunnen voldoen aan de WGBO en het leveren van een goede behandeling,
ben ik als behandelend therapeut verplicht om een (digitaal) cliëntdossier aan te leggen.

 
In het cliëntdossier staan jouw algemene (NAW) gegevens; Voor- en achternaam, voorletters, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en de datum waarop ik het BSN nummer heb gecontroleerd.
De cliënt dient daarom een geldig identiteitsbewijs  (paspoort, rijbewijs, ID kaart) te laten zien. Dit geldt ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. 

Daarnaast sla ik aantekeningen op over jouw klacht/het doel of thema van het consult, de anamnese, het doel van de behandeling, voortgang en (eind)evaluatie.

  

Behalve informatie uitwisseling tijdens het consult, zal er ook persoonlijke informatie uitgewisseld kunnen worden via telefoon en e-mail.

Ook kunnen, indien nodig, gegevens in jouw cliëntdossier worden opgenomen die ik, na jouw expliciete schriftelijke toestemming, heb gevraagd en gekregen van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts.

  

Ik doe mijn uiterste best zorgvuldig om te gaan met je gegevens.
Dit houdt het volgende in;

- Anderen hebben geen toegang tot je gegevens (deze worden opgeborgen in een afgesloten ruimte);

- Alleen noodzakelijke gegevens worden gebruikt voor de factuur;

- Alleen na jouw - schriftelijke - toestemming zal ik je geanonimiseerde gegevens gebruiken voor intercollegiale
  toetsing;

- Alleen na jouw  - schriftelijke -  toestemming zal ik gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld je huisarts/ andere
  behandelaar/ waarnemend collega.

  

Jouw cliëntgegevens worden, zoals in de WGBO wordt vereist (BW per 1-1-2020) maximaal 20 jaar bewaard.

Door ondertekening van deze overeenkomst komen we overeen dat je akkoord bent met het vastleggen van bovenstaande gegevens en de wijze waarop ik dit doe en hiermee omga.

 

 

 

Datum………………………………… Plaats………………………………….

 

 

Naam…………………………………… Handtekening……………………………..