GUASHA 

 

Wat is GuaSha

GuaSha is een uit de Traditionele Chinese Geneeskunde afkomstige ‘schraap’-methode van de huid. GuaSha is een samenvoeging van ‘Gua’ dat ‘schrapen’ betekent en ‘Sha’ (afvalstoffen).

Door een teveel aan afvalstoffen kan de lichaamsenergie stagneren.

Dit kan zich in het lichaam vertalen naar klachten of ziekten.

Volgens de Chinese geneeskunde wordt ziekte veroorzaakt door onevenwichtigheid en blokkades in de energiestroom of Qi-stroom. Als deze energiestroom in balans is voel je meer ontspanning en ben je vol levenskracht. De resultaten worden bereikt doordat GuaSha tijdens een behandeling inwerkt op de huid, bindweefsel, lymfestelsel, meridianen, spieren en de bloedvaten.

 

Hoe werkt GuaSha

Met een Jadesteen en speciale Chinese olie worden afvalstoffen in het lichaam naar de oppervlakte van de huid geschraapt. Dit kan zowel preventief als reactief. Daar waar afvalstoffen zijn verkleurt de huid.
De verkleuring zegt iets over de duur dat de aanwezige afvalstoffen op die plek zijn opgeslagen. Deze verkleuringen verdwijnen volledig  binnen 3 – 7 dagen. 

 

Gezondheid is afhankelijk van het dynamisch evenwicht tussen input, verwerking en output van voeding, water, afval- en gifstoffen: het stroomsysteem. Door inzicht in deze samenhang zijn gezondheid en ziekte voor een belangrijk deel in ieders eigen hand komen te liggen.