KINESIOLOGIE

 

Voor wie?

Kinesiologie kan ondersteunend zijn bij het oplossen van onduidelijke en onverklaarbare klachten die in het reguliere circuit onvoldoende geduid kunnen worden. Als we lekker in ons vel zitten stroomt onze energie vrij door ons lichaam. Is dit niet het geval dan merken we dat meestal gelijk door bijvoorbeeld een gevoel van neerslachtigheid of zijn we prikkelbaarder of voelen we ons (over)vermoeid. Binnen de kinesiologie spreken we dan van een 'gestagneerde' energiestroom.

Kinesiologie valt onder de complementaire geneeskunde en is aanvullend aan de reguliere geneeskunde.

Cliënten wordt geadviseerd om zich bij aanhoudende klachten ALTIJD onder behandeling te stellen van een arts/specialist. 

 

Doel

Het bevorderen van welzijn op alle niveaus van gezondheid en het zelf herstellend vermogen van de cliënt. 

Kenmerk van elke kinesioloog is het gebruik van spiertesten. 
Hierdoor  is het mogelijk om energieblokkades op 4 niveaus (fysiek, chemisch, emotioneel en elektro magnetisch) op te sporen en te neutraliseren. Door uit te testen wat nodig is, om het natuurlijke evenwicht tussen lichaam en geest weer te herstellen, kan herstel plaatsvinden. 

Hoewel we niet kunnen bepalen wat we allemaal meemaken in ons leven, hebben we in mijn optiek wel invloed op de manier waarop we hierop reageren en welke ‘bril’ we op zetten. 
Door allerlei omstandigheden kunnen we uit ons evenwicht zijn.

Kinesiologie kan je helpen om weer letterlijk een hernieuwd evenwicht te vinden.

 

Kinesiologie consult

Binnen een kinesiologisch consult maak ik gebruik van verschillende kinesiologische stromingen zoals Braingym, The Essential Tool, Touch for Health, Stress release. Bij de door Three In One Concepts® ontworpen, Gedragsbarometer® bekijken we wat de gedragsbarometer op bewust, onbewust en lichaamsniveau jou vertelt en welke emotie je belemmert om datgene wat je wel wilt te bereiken.