BEHANDEL OVEREENKOMST VOLWASSENE

 

Naam Cliënt:…………………………………………
Geboortedatum Cliënt:………………………………

 

Check datum BSN nr. Cliënt:………………………………………….

 

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat je op de hoogte bent van mijn werkwijze en toestemming geeft voor het verlenen van kinesiologie voor jouw klacht/het doel of thema.
Deze klacht/het doel of thema zal elke sessie geëvalueerd worden en het resultaat wordt vastgelegd in het cliëntdossier.

Je bent of hebt je op de hoogte gesteld van de algemene voorwaarden via mijn website.

Je verstrekt mij alle voor de kinesiologische behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het
(medisch ) dossier van jouw huisarts, specialist of andere behandelaar.

 

 

Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:

1. Het gesprek met de cliënt over de behandelvraag in relatie tot de klacht/het doel of thema;

2. Met behulp van de spiertest zoeken naar de stressoren die meespelen bij de gestelde klacht/het doel of thema
    en het bepalen van de technieken om deze stressoren op te heffen of te neutraliseren; 

3. Het opheffen van storingen in de energiestroom met behulp van technieken  waarvoor ik ben opgeleid;

4. Het via de spiertest controleren van het effect van de gebruikte technieken in relatie tot de klacht/het doel of
    thema; 

5. Ter afsluiting een korte evaluatie van de ervaringen en indien uitgetest èn gewenst het meegeven van
    ‘groeiwerk’.

 

Datum………………………Plaats………………….

 

Naam Cliënt: ……………………………………

 

Handtekening……………………………..

 

Naam Kinesioloog: Bets Everts

 

 

Handtekening……………………………..