BEHANDEL OVEREENKOMST VOLWASSENE

 

Naam Ciënt:…………………………………………
Geboortedatum Cliënt:………………………………

 

BSN nr. cliënt:………………………………………….

 

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat je op de hoogte bent van mijn werkwijze en toestemming geeft voor het verlenen van kinesiologie voor jouw klacht/het doel of thema.
Deze klacht/het doel of thema zal elke sessie geëvalueerd worden en het resultaat wordt vastgelegd in het cliëntdossier. 
Je bent of hebt je op de hoogte gesteld van de algemene voorwaarden via mijn website.

Je verstrekt mij alle voor de kinesiologische behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het (medisch) dossier van jouw huisarts, specialist of andere behandelaar.

  

Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:

1. Het gesprek met de cliënt over de behandelvraag in relatie tot de
    klacht/het doel of thema;

 

2. Met behulp van de spiertest zoeken naar de stressoren die
    meespelen bij de gestelde klacht/het doel of thema en het bepalen
    van de technieken om deze stressoren op te heffen of te
    ne
utraliseren; 

 

3. Het opheffen van storingen in de energiestroom met behulp van
    technieken  waarvoor ik ben opgeleid;

 

4. Het via de spiertest controleren van het effect van de gebruikte
    technieken in relatie tot de klacht/het doel of thema; 

 

5. Ter afsluiting een korte evaluatie van de ervaringen en indien
     uitgetest èn gewenst het meegeven van ‘groeiwerk’.

  

Datum………………………Plaats………………….

  

Naam Cliënt: ……………………………………

Handtekening……………………………..

  

Naam Kinesioloog:…………………………………

Handtekening……………………………..