KWALITEIT STANDAARD

 

Kennis en opleiding
Mijn basis opleiding kinesiologie heb ik gevolgd aan de Nederlandse School voor Kinesiologie (NSK). Door het volgen van een professionaliseringstraject van de BVK (2017/2018) en het afronden van een nascholingsadvies ben ik nu ook SNRO geaccrediteerd.


Als erkend kinesioloog® voldoe ik aan alle door de BvK gestelde eisen waar ik tot 1 januari 2021 lid van ben geweest.
Met ingang van die datum is de BvK als beroepsvereniging opgeheven en ben ik lid van de Landelijke Vereniging Natuurkundige Therapeuten (LVNT).

 

Ik maak gebruik van de kinesiologische spiertest.

Deze spiertest geeft mij extra informatie over wat er op dat moment speelt èn van belang kan zijn met betrekking tot de klacht/het doel of thema waar de cliënt mee komt en de keuze van de behandeling. Tijdens een behandeling wordt geen diagnose gesteld. Daarvoor is men aangewezen op de reguliere gezondheidszorg

 

Vertrouwen in de kinesiologie en samenwerking bij de behandeling

Zowel mijn vakkennis van kinesiologie, jaarlijkse intervisie en bijscholing alsook mijn eigen open houding dragen bij aan het resultaat.


De basis van een kinesiologisch consult is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt.
Tijdens het consult wordt een actieve houding verwacht van de cliënt.
De cliënt blijft de regie houden over zijn/haar eigen leven en blijft ook zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van eventuele adviezen/groeiwerk. Daarom is het van belang dat ook de cliënt verantwoordelijkheid neemt zodat er vanuit een open houding afstemming kan plaatsvinden.

De behandelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

1. Het gesprek met de cliënt over de behandelvraag in relatie tot de klacht/het doel of thema;

2. Met behulp van de spiertest zoeken naar de stressoren die meespelen bij de gestelde klacht/het doel of thema en het   bepalen van de technieken om deze stressoren op te heffen of te neutraliseren; 

3. Het opheffen van storingen in de energiestroom met behulp van technieken  waarvoor ik ben opgeleid;

4. Het via de spiertest controleren van het effect van de gebruikte technieken in relatie tot de klacht/het doel of thema; 

5. Ter afsluiting een korte evaluatie van de ervaringen en indien uitgetest het meegeven van ‘groeiwerk’.

 

Aantal consulten

Van te voren is niet exact vast te stellen hoeveel consulten nodig zijn voor het gewenste effect.
Soms is één consult voldoende om stappen te zetten.
Na uiterlijk 3 consulten adviseer ik de cliënt om gedurende langere tijd te ervaren wat het effect is van de afgelopen consulten alvorens weer een consult te plannen.

 

Behandelovereenkomst

Het ondertekenen van een behandelovereenkomst is onderdeel van het aangaan van de behandelrelatie.