KWALITEIT STANDAARD

 

De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK).

De praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar door de BvK gevisiteerd.

Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden dan doorgevoerd.

  

Kennis en opleiding
Ik ben erkend kinesioloog® en voldoe daarmee aan alle door de BvK gestelde eisen. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Nederlandse School voor Kinesiologie (NSK). Ik maak gebruik van de kinesiologische spiertest.

Deze spiertest geeft mij extra informatie over wat er op dat moment speelt en van belang kan zijn met betrekking tot de klacht/het doel of thema waar de cliënt mee komt en de keuze van de behandeling. Tijdens een behandeling wordt geen diagnose gesteld. Daarvoor is men aangewezen op de reguliere gezondheidszorg

  

Vertrouwen in de kinesiologie en de behandeling

Zowel mijn vakkennis van kinesiologie, jaarlijkse intervisie en bijscholing alsook mijn eigen open houding dragen bij aan het resultaat.

Daarnaast is het van belang dat ook de cliënt verantwoordelijkheid neemt zodat er vanuit een open houding afstemming kan plaatsvinden.
De basis van een kinesiologisch consult is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Tijdens het consult wordt een actieve houding verwacht van de cliënt. De cliënt blijft de regie houden over zijn/haar eigen leven en blijft ook zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van eventuele adviezen/groeiwerk.
 

De behandelprocedure bestaat uit de volgende stappen:

1. Het gesprek met de cliënt over de behandelvraag in relatie tot de
    klacht/het doel of thema;

2. Met behulp van de spiertest zoeken naar de stressoren die meespelen bij
 de gestelde klacht/het doel of thema en het bepalen van de technieken om
 deze stressoren op te heffen of te neutraliseren; 

3. Het opheffen van storingen in de energiestroom met behulp van
 technieken  waarvoor ik ben opgeleid;

4. Het via de spiertest controleren van het effect van de gebruikte technieken
 in relatie tot de klacht/het doel of thema; 

5. Ter afsluiting een korte evaluatie van de ervaringen en indien uitgetest het
 meegeven van ‘groeiwerk’ 

 

Aantal consulten

Van te voren is niet exact vast te stellen hoeveel consulten nodig zijn voor het gewenste effect. Soms is één consult voldoende om stappen te zetten.
Na uiterlijk 3 consulten adviseer ik de cliënt om gedurende langere tijd te ervaren wat het effect is van de afgelopen consulten alvorens weer een consult te plannen.

 

Het ondertekenen van een behandelovereenkomst is onderdeel van het aangaan van de behandelrelatie.