09. januari 2021
Vanaf heden is de website van de - tot 1 januari 2021 bestaande - Beroepsvereniging van Kinesiologen (BvK), gekoppeld aan het Platform voor Kinesiologie. De komende tijd zal deze website in samenspraak met de LVNT verder worden ontwikkeld. De site heeft een nieuw eigen logo zoals hierbij is afgebeeld. Er staat veel interessante informatie op voor kinesiologen en belangstellenden in kinesiologie. We hopen met dit Platform een centraal punt te zijn met informatie over alles wat met kinesiologie...
02. januari 2021
BLOG 1: GELUKKIG NIEUWJAAR
Graag wil ik jou en jouw dierbaren van harte een gezond, veilig èn plezierig 2021 toewensen! Een nieuw jaar met nieuwe kansen, mogelijkheden en keuzes. Hopelijk kunnen we elkaar weer snel letterlijk omarmen en kan de praktijk binnenkort weer open. Positieve gedachten geven positieve energie. Als je elke dag een positieve ervaring of compliment dat je hebt gehad opschrijft (eventueel naar jezelf mailt) dan heb je aan het einde van het jaar maar liefst 365 plussen op papier!
31. december 2020
BLOG 42: 26 december 2020 - KERST 2020 - Dit jaar vieren we Kerst met een klein gezelschap. En over een paar dagen 'Oud naar Nieuw' zonder legaal vuurwerk. Op Nieuwjaarsdag ligt er een bewogen jaar achter ons. Want door de Corona pandemie is er veel in beweging gezet. Voor sommigen betekent dit het einde van hun onderneming en voor anderen het ontwikkelen èn realiseren van nieuwe plannen. Een ding is zeker, het afgelopen jaar laat niemand onberoerd. Of dit op de langere termijn nog gevolgen...