KLACHTEN PROCEDURE

 

 

Maak een eventuele klacht bespreekbaar

Op het moment dat zaken fout gaan of anders lopen dan verwacht, dan zijn daar mogelijk lessen uit te trekken om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. Openheid over incidenten en het bespreekbaar maken daarvan vind ik daarbij essentieel omdat dit kan bijdragen aan betere zorgverlening.
Het is daarom in ons beider belang om bij een eventuele klacht zo snel mogelijk met mij contact op te nemen.

We kunnen dan bespreken wat de klacht inhoud en welke eventuele verbeteringen in mijn werkwijze of bedrijfsvoering de klacht kan oplossen.  

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijk klachtenfunctionaris.
Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor te dragen dat we binnen de wettelijk gestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen. Voor informatie over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris. Indien aan de orde zal ik je de gegevens toesturen. 

Ook is het mogelijk om voor hulp en bemiddeling contact op te nemen met de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) via https://www.ki-net.nl/Home

 

Geschillencommissie

Als je niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kun je, je wenden tot de geschillencommissie waar ik bij aangesloten ben.

De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de wkkgz.
De geschillencommissie doet bindende uitspraken over de klacht.

  

Een klachtenformulier kan ik je op verzoek toesturen.