BLOG 3: DE OUDERE

Nelleke Rögels beschrijft voorin haar boek  ‘Levensloop psychologie’; ‘Menselijke ontwikkeling is een levenslang proces. Een proces dat ieder mens doorloopt op zijn eigen unieke manier. Elke levensfase wordt gekenmerkt door specifieke uitdagingen en ontwikkelingen. Het leven wordt daardoor door jongvolwassenen, volwassenen en ouderen anders beleefd en verschillend geleefd.’ Vanuit dit levensloopperspectief schreef Nelleke dit boek en heeft ze de jongvolwassenheid, de volwassenheid en de ouderdom geanalyseerd aan de hand van vijf te onderscheiden ontwikkelingslijnen: de fysiologische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale ontwikkeling.' Een boek dat geschikt is voor elke zorgprofessional die met cliënten werkt. 

Foto: 2009 Kunstwerk 'Het kind, de volwassene en de oudere',  in 2009 laten maken door Baldi Dekker uit Oostwoud