BLOG 4: EED VAN HIPPOCRATES

Door het afleggen van de Eed van Hippocrates ben ik, samen met ruim dertig ex BvK leden, op vrijdag 22 januari 2021  formeel toegetreden tot de LVNG.  Een formeel moment bij de overgang van het BvK tijdperk naar een nieuw tijdperk.

Het afleggen van de Eed van Hippocrates was een bijzonder moment omdat ik mij hierdoor weer extra bewust ben van de verantwoordelijkheid die je hebt als je met cliënten werkt.

Wederzijds respect voor elkaars leefwereld en tijd is daarin voor mij leidend. Afstemming en een open houding zijn tevens cruciaal.

 

LVNG, een vereniging voor meerdere disciplines die allen gemeen hebben dat ze willen bijdragen aan het optimaliseren van de gezondheid en het welzijn van medemensen.