BLOG 14: VERANDERING

#Verandering #Transformatie #Vernieuwen

 

Elke dag weer veranderen honderden cellen in ons lichaam. Elke dag weer ziet de lucht er anders uit. Elke dag is de natuur op weg naar een volgend stadium in haar ontwikkeling. 

Alles verandert continue. Om bewust te kunnen veranderen is het van belang dat we 'oude' patronen loslaten. En om dàt te kunnen is eerst bewustwording van dit 'oude' patroon van belang. Wat was de functie van dit patroon? Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan zodat we op een andere manier in het leven kunnen staan. Deze transformatie van de huidige situatie naar de gewenste situatie vraagt tijd en aandacht. Maar ook compassie en mededogen met jezelf want niet alles MOET gelijk veranderen. Dit MAG een geleidelijk proces zijn. Als de wil er is om te transformeren/vernieuwen dan zal je ervaren dat alles om je heen hieraan een bijdrage zal leveren. Denk aan de mensen die je tegenkomt en die net datgene tegen je zeggen wat helpend is of je leest iets wat je ook steunt in het vernieuwen van patronen. 

Foto: eigen archief 2008