BLOG 19: SPIEGEL(EN)

#SPIEGEL(EN) #ZELFREFLECTIE #BINNENWERELD #BUITENWERELD

Door in een spiegel te kijken, kijk je naar jezelf en zie je de buitenkant. Door te reflecteren kijk je naar binnen en blik je terug op je eigen ervaringen, rol, gedrag en functioneren. Je overdenkt hierbij waarover je tevreden bent en wat je zou willen veranderen, en maakt hierdoor mogelijk nieuwe keuzes die beter bij jou passen. Om jezelf te ONTwikkelen en 'HEEL' te worden is het van belang dat je verbeterpunten Herkent (door bewustwording), Erkend (door contact met jezelf), Exploreert (jezelf afvraagt wat kan ik anders doen) en Leert (door het oude gedrag los te laten en met nieuw gedrag te oefenen).

 

Ons brein is in staat om lichaamssignalen af te geven die we met onze eigenwijsheid kunnen vertalen. In het boek 'Atlas van de gevoelens' (zie blog 21/2020) wordt dit gegeven uitgewerkt. Diep van binnen weten we vaak al veel eerder dan we willen Erkennen dat iets niet lekker loopt en niet goed voor ons is. Vaak Herkennen we de signalen wel maar willen we ze nog niet Erkennen. Besef dat jij bepaalt òf en wanneer je jouw signalen serieus wilt nemen. Een mooie vraag die je in dit kader kunt stellen: 'Welk belang heb ik bij het in standhouden van het 'oude patroon' en wat kan verandering opleveren?