BLOG 22: VERTROUWEN

#VERTROUWEN

Het hiernavolgende citaat van Martin Luther King spreekt mij aan: 'Als je vertrouwen hebt hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.' 

Vertrouwen is van cruciaal belang bij een kinesiologisch consult voor zowel de cliënt als de kinesioloog. Vertrouwen op je eigen gevoel (intuïtie) speelt hierbij ook voor beiden een rol.

Vertrouwen in het kunnen vinden van je eigen 'oplossing', in relatie tot het thema of de klacht waar je voor komt, kan een proces versnellen. En mocht juist het ontbreken van dit vertrouwen het thema zijn, dan kan hier eerst aan worden gewerkt. Soms is er ook ècht sprake van WERKEN. 

Je mag er op vertrouwen dat de kinesioloog jou ondersteunt bij het proces waarin jijzelf uiteindelijk jouw antwoord(en) gaat vinden. Door wederzijds vertrouwen zal er meer gerealiseerd worden. Alleen wat echt relevant is hoeft te worden verteld. Aangesloten zijn bij een beroepsvereniging biedt de waarborg dat de therapeut aan de eisen van die beroepsvereniging voldoet en o.a. intervisie volgt en zich blijft bijscholen. Zelf vind ik het fijn om eerst een korte (fysieke) kennismaking te hebben alvorens een behandelovereenkomst aan te gaan. Want is er vertrouwen dan kan je samen verder gaan bouwen aan de gewenste situatie. 

Foto: 2021 eigen archief